اکانت سیسکو
 • اکانت 3 ماهه
  وارد حساب کاربری خود شوید

  اکانت 3 ماهه

  هزینه: 35000 تومان

  با تهیه ی این اشتراک به مدت 3 ماه به تمامی مقالات و منابع آموزشی وب سایت دسترسی خواهید داشت. مقالات بصورت کاملا تخصصی آماده شده و هر هفته دو مقاله به مقالات اضافه می شود

 • اشتراک 6 ماهه
  وارد حساب کاربری خود شوید

  اشتراک 6 ماهه

  هزینه: 60000 تومان

  با تهیه ی این اشتراک به مدت 6 ماه به تمامی مقالات و منابع آموزشی وب سایت دسترسی خواهید داشت. مقالات بصورت کاملا تخصصی آماده شده و هر هفته دو مقاله به مقالات اضافه می شود. با تهیه ی این اشتراک هزینه ی 1 ماه اشتراک برای شما صرفه جویی می گردد

 • اکانت 1 ساله
  وارد حساب کاربری خود شوید

  اکانت 1 ساله

  هزینه: 120000 تومان

  با تهیه ی این اشتراک به مدت 1 سال به تمامی مقالات و منابع آموزشی وب سایت دسترسی خواهید داشت. مقالات بصورت کاملا تخصصی آماده شده و هر هفته دو مقاله به مقالات اضافه می شود. با تهیه ی این اشتراک هزینه ی 2 ماه اشتراک برای شما صرفه جویی می گردد